Manifest de la CatalanDAO v1

La CatalanDAO es constitueix en forma de nació digital catalana oberta al món.

Tothom hi és benvingut i convidat a participar activament en tota mena de projectes i experiments culturals, econòmics i socials per mitjà de les tecnologies descentralitzades de la web3 amb l’objectiu de millorar el benestar de les persones, fomentar la cultura catalana i contribuir a la sostenibilitat del planeta.

1/ La CatalanDAO s'inscriu en la trajectòria històrica d'autogestió de béns comuns als Països Catalans, que inclou els emprius i els alous medievals, el Tribunal de les Aigües de València o les experiències de col·lectivització republicana. Els milers d'empreses del moviment cooperativista, l'activitat del Tercer Sector, que representa vora del 10% del PIB de Catalunya, o iniciatives com Guifi.net, la xarxa de telecomunicacions de comuns més gran del món, demostren la vigència d'aquesta manera de fer.

2/ La CatalanDAO es recolza en models organitzatius pioners com les Organitzacions Autònomes Descentralitzades (DAOs), que s'inspiren en bona part en iniciatives d'autogestió dels Països Catalans que alguns membres de la comunitat Ethereum han viscut de prop.

3/ La CatalanDAO és part de l'ecosistema de xarxes i aplicacions descentralitzades. La Web3 fa possible desenvolupar projectes sobirans i resistents a qualsevol tipus de censura i obre la porta a imaginar les noves formes d'organització social i política que propiciaran les transformacions estructurals del futur.

4/ La CatalanDAO és una comunitat de ciutadans digitals catalans oberta a tothom que s’hi consideri.

5/ La CatalanDAO s'estructura amb eines com la identitat digital sobirana, la criptografia de coneixement zero, la gestió dels comuns digitals, els protocols oberts i composables, els tokens fungibles i no-fungibles, i les finances descentralitzades.

6/ La CatalanDAO es proposa investigar i experimentar noves formes de governança descentralitzada i nous models econòmics sostenibles.

D’aquesta manera, la CatalanDAO és constitueix com part d'un nou paradigma que ha de fer possible desenvolupar noves formes d'organització, relació i acció col·lectiva.

Pioners, exploradors, gent inquieta, ciutadans d'arreu... ja som aquí.

Països Catalans

Dimarts, 30 de novembre de 2021